I. Informatii generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.masajdivin.ro („Site-ul”). Site-ul www.masajdivin.ro este administrat de REGASESTE ARMONIA SRL cu sediul social in Iasi, Str. Luca Arbore Nr. 12, CUI 39495142, Nr. Reg. Com. J22/1596/2018, cont IBAN RO73 INGB 0000 9999 0799 1912.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al site-ului www.masajdivin.ro, pot fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / inscriere la newsletter / comentarii, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate astfel:

– Pentru a raspunde solicitarilor pe care le transmiteti prin formularul de contact sau prin comentarile in sectiunea blog
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să furnizați numele si adresa de email in formularul de contact, respectiv in formularul de comentarii din sectiunea blog. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

– Pentru activităţi de comunicare si marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind serviciile oferite prin intermediul Site-ului
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să furnizati numele si adresa de email in formularul corespunzator in vederea inscrierii la newsletter. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail primit sub forma de newsletter.

IV. Durata prelucrării datelor

Ca principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de newsletter, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, din momentul primirii solicitarii, fără însă a afecta comunicarile trimise anterior.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale pot fi dezvăluite către parteneri, către terțe persoane sau entități ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate prin intermediul Site-ului;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare, conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: masajdivin@yahoo.ro. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: www.masajdivin.ro/cookies/.